Size bir telefon kadar yakınız
0232 853 24 24

Atık Yönetimi

Atık Yönetimi

Tesislerinizde gerekli düzenlemelerin yapılarak atıkların kaynaklarında ayrı olarak toplanmasına, atıkların birbirleriyle karışmadan ayrı olarak depolanacağı geçici atık depolama alanlarının oluşturulmasına, geri kazanım/bertaraf tesislerine gönderilmesine yönelik çalışmaların belirli bir sistem dahilinde yürütülmesinin sağlanması amacıyla Atık Yönetim Planı hazırlanarak ilgili Valiliklerden onay alınmasında gerekli teknik destek sağlanmaktadır.